Astek konferencija Beograd
Prva nacionalna konferencija ASTEK

Registruj se online

Akreditovano u Komori socijalne zaštite i Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
  • Beograd - Hotel Zira, 22. jun 2019.
  • +381 (11) 3079-582, astek@pmplus.rs
DOBRO DOŠLI

Uvodna reč organizatora

Poštovana/i,

Pozivamo Vas na Prvu nacionalnu konferenciju: ASistivne TEhnologije i Komunikacija (ASTEK) koja će se održati u Beogradu, 22. juna 2019. godine u Kongresnom centru hotela „Zira“.
Objedinjavanje svih domaćih resursa na polju asistivnih tehnologija, kao i doprinos unapređenju brige o deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom su osnovni motivi za organizovanje Konferencije.

Cilj konferencije je promocija novih tehnoloških dostignuća u oblasti asistivnih sistema namenjenih deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom, u sinergiji relevantnih naučno-istraživačkih ustanova, strukovnog udruženja, privrede i krajnjih korisnika.

Skup je akreditovan u: 1) Komori socijalne zaštite i 2) Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Rad konferencije će obuhvatati: predavanja po pozivu, radionice i izložbeni deo proizvođača i distributera opreme iz Srbije.
Detaljnija obaveštenja o programu rada Konferencije i izlagačima biće objavljena na sajtu Konferencije www.astek2019.pmplus.rs od 17. maja 2019. godine.

Dobro nam došli…
Organizacioni odbor Konferencije

PREDSTAVLJAMO

Odbori ASTEK Konferencije

Organizacioni odbor

Siniša Ranković
Društvo defektologa Srbije

Petar Mrkić
PM plus d.o.o.

Milka Glavonjić
Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“

Programski odbor

Akademik Prof. dr Dejan Popović
SANU
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Vlado Delić
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Gordana Odović
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beograd

Prof. dr Gordana Nikolić
Pedagoški fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sad

Doc. dr Milica Janković
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naučni odbor

Prof. dr Veljko Potkonjak
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Fakultet informacionih tehnologija, Univerzitet Metropolitan

Prof. dr Ljubica Konstatinović
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“

Prof. dr Staniša Raspopović
Švajcarski federalni institut za tehnologiju u Cirihu (ETH Cirih)
Institut Mihailo Pupin, Beograd

Prof. dr Nadica Jovanović-Simić
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Vesna Radovanović
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Nenad Glumbić
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Vanja Ković
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Špela Golubović
Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Željka Car
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr Zdenko Kovačić
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Doc. dr Kosta Jovanović
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Zoran Šarić
Istraživačko-razvojni instut „Centar za unapređenje životnih aktivnosti“, Beograd

Dr Miško Subotić
Istraživačko-razvojni instut „Centar za unapređenje životnih aktivnosti“, Beograd

UPOZNAJTE

ASTEK Predavače