Astek konferencija Beograd
Prva nacionalna konferencija ASTEK

Registruj se online

Akreditovano u Komori socijalne zaštite i Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
  • Beograd - Hotel Zira, 22. jun 2019.
  • +381 (11) 3079-582, astek@pmplus.rs
PRVA NACIONLNA KONFERENCIJA ASTEK

Organizatori konferencije

Društvo defektologa Srbije
Kosovska 8/1
11 000 Beograd

www.defektolozisrbije.org

Elektrotehnički fakultet
Univerziteta u Beogradu

Bulavar kralja Aleksandra 73
11 000 Beograd

www.etf.bg.ac.rs

Fakultet tehničkih nauka
Univerziteta u Novom Sadu

Trg Dositeja Obradovića 6
21 000 Novi Sad

www.ftn.uns.ac.rs

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Univerziteta u Beogradu

Visokog Stevana 2
11 000 Beograd

www.fasper.bg.ac.rs

Health Tech LAB
Cara Lazara 5-7
11 000 Beograd

www.htl.rs

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Klinika za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović"
Beograd, Sokobanjska 13
11 000 Beograd

www.rehabilitacija.rs

Profesionalni kongresni organizator
PM plus d.o.o.

22. oktobra 8a
11 080 Beograd

www.pmplus.rs

Partner konferencije

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije (NOOIS)
Dimitrija Tucovića 23
11 000 Beograd

www.noois.rs

Medijski pokrovitelj konferencije

Ilustrovana politika

www.ilustrovana.com