Astek konferencija Beograd
Prva nacionalna konferencija ASTEK

Registruj se online

Akreditovano u Komori socijalne zaštite i Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
  • Beograd - Hotel Zira, 22. jun 2019.
  • +381 (11) 3079-582, astek@pmplus.rs
PRVA NACIONLNA KONFERENCIJA ASTEK

Predavači konferencije

Akademik
Prof. dr Dejan Popović

SANU
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Detaljnije o predavaču i radu
Prof. dr Veljko Potkonjak
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Fakultet informacionih tehnologija, Univerzitet Metropolitan
Detaljnije o predavaču i radu
Prof. dr Staniša Raspopović
Švajcarski federalni institut za tehnologiju u Cirihu (ETH Cirih), Institut Mihailo Pupin, Beograd
Detaljnije o predavaču i radu
Prof. dr Ljubica Konstatinović
Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ i Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Detaljnije o predavaču i radu
Prof. dr Vesna Radovanović
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Detaljnije o predavaču i radu
Dr. sci Frano Petric
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo
Detaljnije o predavaču i radu
Prof.dr Vlado Delić
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
Detaljnije o predavaču i radu
Dr Zoran Šarić
Istraživačko-razvojni instut „Centar za unapređenje životnih aktivnosti“, Beograd
Detaljnije o predavaču i radu
Aleksandar Bogdanović
European Institute for Design and Disability - Design for All, Dublin Ireland, EIDD DfA Detaljnije o predavaču i radu
Nikola Đorđević
Predsednik gradske organizacije slepih Beograda, zaposlen u kompaniji Telekom Srbija Detaljnije o predavaču i radu
Prof. dr Vanja Ković
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Detaljnije o predavaču i radu
Prof.dr Nadica Jovanović-Simić
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu
Detaljnije o predavaču i radu