Astek konferencija Beograd
Prva nacionalna konferencija ASTEK

Registruj se online

Akreditovano u Komori socijalne zaštite i Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
  • Beograd - Hotel Zira, 22. jun 2019.
  • +381 (11) 3079-582, astek@pmplus.rs
RADIONICA 1
„DIGITAL INNOVATION HUBS IN HEALTHCARE ROBOTICS“

Međunarodni DIH-HERO projekat

U okviru ove radionice će predstavnici Fonda za inovacionu delatnost i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu predstaviti mogućnosti finansiranja preduzeća u oblasti asistivnih tehnologija.

Fond za inovacionu delatnost podržava razvoj inovacija kroz odgovarajuće instrumente finansijske, tehničke i savetodavne podrške, u cilju osnaživanja inovativnih preduzeća i jačanja veze između istraživanja i razvoja sa jedne i poslovog sektora sa druge strane, poštujući najviše etičke, finansijske i poslovne standarde i prakse.

Programi Fonda su zahvaljujući sredstvima iz nacionalnog budžeta i Evropske unije postali stalno dostupni mehanizam podrške i kao takvi, oni su stalni oslonac podrške srpskoj privredi zasnovanoj na znanju, kao i naučno-istraživačkom sektoru. Od početka rada do danas, Fond je dodelio više od 15 miliona evra za preko 100 projekta, koje su realizovala preduzeća i naučno-istraživačke organizacije, kao i preko 200 inovacionih vaučera.

Nastavnici Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu predstaviće međunarodni projekat: „DIGITAL INNOVATION HUBS IN HEALTHCARE ROBOTICS“ (DIH-HERO, European Union’s Horizon 2020, grant agreement No 825003). Cilj ovog projekta je da pomogne razvoj i inovacije u medicinskoj robotici (health care robotics) time što će usmeriti grantove ka malim i srednjim preduzećima za unapređenje i razvoj proizvoda za testiranje i sertifikaciju postojećih medicinskih sistema, kao i za putovanja namenjena demonstraciji proizvoda ili upoznavanju sa mogućnostima i tehnologijom u ovoj oblasti u Evropi.

Image_not_found
Image_not_found
Tema radionice 1

„Mogućnost finansiranja preduzeća u oblasti asistivnih sistema"

Besplatan ulaz bez kotizacije uz obaveznu registraciju
  • Moderatori:
Vladimir Vojvodić
Fond za inovacionu delatnost
Doc. dr Kosta Jovanović
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Doc. dr Milica Janković
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu