Astek konferencija Beograd
Prva nacionalna konferencija ASTEK

Registruj se online

Akreditovano u Komori socijalne zaštite i Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
  • Beograd - Hotel Zira, 22. jun 2019.
  • +381 (11) 3079-582, astek@pmplus.rs
RADIONICA ZA IZLAGАČA AGE D.O.O.

Multisenzorna integracija

AGE koncept - realizacija senzorno-psihomotoričkih soba

AGE potpuni komplet VibroAkustičke Terapije (VAT)

AGE je specijalizovana firma za multimedijalne interaktivne i komunikacione tehnologije u domenu klasičnog i inkluzivnog obrazovanja, te asistivnih tehnologija. AGE je praktično integrator zaokruženih sistema u ovim oblastima po principu ključ u ruke.

AGE je prisutna na celovitom prostoru Regije, već deceniju i po. Svojim rešenjima (AGE koncept) i proizvodnjom uredjaja i segmenata senzorne integracje i psihomotorne reedukacije, te multimedijalnim i interaktivnim tehnologijama je uveliko prepoznatljiva u celoj Regiji bivše Jugoslavije.

U periodu prisutnih Regionalnih budžetskih ograničenja i finansijskih teškoća, AGE svojom proizvodnjom i rešenjima omogućuje znatno jeftiniju cenu i implementaciju savremenih tehnologija, koje ne zaostaju za vodećim svetskim.

AGE se ovde, takodje predstavlja promocijom novo- razvijenog kompleta VibroAkustične Terapije (VAT).

Stavljanjem naznake na izraženoj podršci inkluzivnom školstvu i tretmanima osoba sa specijalnim potrebama, AGE pruža svoj doprinos prisutnom trendu opremanja ustanova i škola u Srbiji, te i celoj Regiji, novim tehnologijama - u ovoj tako osetljivoj, a moglo bi se reći marginalizovanoj oblasti našeg društva.


Vibroakustička terapija - osnovni principi

Vibroakustička (VAT) terapija je oblik zvučne terapije, gde se prilikom tremana, koristi samo jedan manji segment audio frekventnog opsega. Ovaj neinvazivni, energetski zasnovan pristup zdravlju koristi se tek par decenija.

Vibroakustička terapija se zasniva na principu da je materija, uključujući i ljudsko telo vibrira sve vreme i da tako, posredstvom vibracionih talasa, komunicira sa okolinom. Suštinski postulat je da svako čvsto telo , kao i organ, ima sopstvnu frekvenciju oscilovanja - rezonantnu frekvenciju. Na toj frekvnciji unos i razmena energije je maksimalna. Zato različite frekvencije zvuka VAT uređajima pretvaramo u vibraciju, koja se unosi u ljudsko telo i šalje do određenih organa i centara.

VAT se koristi u tretiranju: autizma, epi-napada, hiperaktivnosti, spastičnosti, bola, „masaže“ pluća, bolova u ramenima i vratu, glavobolje i migrene, simptoma stresa, grčeva mišića, konstipacija, astme, problema cirkulacije, fibromijalgije, nesanice, Parkinsonove bolesti, Alchajmerove bolesti, poremećaja pažnje, problema u učenju, nekontrolisano uriniranje i dr. Uočeno je povećanje koštane mase VAT tretmanima u svim procesima osteroporoze.

VAT je neinvanzivna terapija, bez elektromagnetnih zračenja.

Na osnovu realizovanih tretmana u specijalnim školama evidentno je znatno poboljšanja kod učenika uključenih u tretmane, kako u domenu sanacije zdravstvenih problema, tako i poboljšanja komunikacije i opšte percepcije.

Isto tako, uočena je u svetu ekspanzija primene VAT-a u bolničkim tretmanima s pozitivnim rezultatima koji prevazilaze početna očekivanja.
Image_not_found
Image_not_found
Tema radionice izlagača

Multisenzorna integracija | AGE koncept - realizacija senzorno-psihomotoričkih soba | AGE potpuni komplet VibroAkustičke Terapije (VAT)

Besplatan ulaz za učesnike konferencije
  • Izlagači:
Predstavnici AGE d.o.o. kompanije