DANI DEFEKTOLOGA 2018.
Niš, 01-04. februar 2018.
Izvršni organizator PM plus

011/3079-582, 3079-584
petar.m@pmplus.rs
www.pmplus.rs
<< Povratak

Elektronska prijava

U slučaju da želite da prijavite veći broj učesnika, umesto popunjavanja online forme na sajtu možete preuzeti grupnu prijavu u Excel formatu (Grupna prijava do 20 učesnika | Grupna prijava do 50 učesnika) i poslati je na mail petar.m@pmplus.rs.

PRVI DEO: Kontakt podaci


Prijavu popunio:*
Telefon:
Mobilni telefon:*
Email:*


Naziv ustanove:*
Poštanski broj:*
Grad:*
Adresa:*
PIB:
DRUGI DEO: Učesnici

Učesnik:
Tip kotizacije:
Članski broj:
Svečana večera:
Asistencija za smeštaj
Tip sobe
Sobu bih delio/la sa:
NAPOMENA: naredni segment popunjavaju SAMO ZAPOSLENI IZ SRBIJE iz sistema obrazovanja ili socijalne zaštite.
JMBG:
Šifra radog mesta:
Osim sertifikata, potrebno je izdati uverenje iz:


TREĆI DEO: Način plaćanja

Profakturu plaća:


Prostor za napomenu ili posebne zahteve: