Uputstvo za autore u PDF formatu

Preuzmite treci poziv za autore sa uputstvima za pisanje radova.

Prijava rada - završena do 23.12.2018. u 24h

Od ove godine autori radova će biti u obavezi da se prijave u jedinstveni registar, preko online prijavnog obrasca koji je zatvoren za nove prijave.

Uz prijavu autori prilažu i svoje radove, učitavanjem gotovog apstrakta preko online napred navedenog obrasca, ali je potrebno radove poslati i u elektronskoj formi na e-mail: danidefektologa@gmail.com, sa naznakom „Apstrakt za Dane defektologa 2019 – Ime i prezime autora“.

Oni autori čiji su radovi budu prihvaćeni u obavezi su da se najkasnije do 15.1.2019. godine prijave Izvršnom organizatoru radi registracije i regulisanja kotizacije (ili uplate avansa kotizacije u iznosu od 5.000 rsd) jer im u suprotnom radovi neće biti uvršteni u program Skupa. U slučaju da grupa autora prijavljuje rad, dovoljno je učešće jednog od koautora rada na skupu da bi rad bio realizovan. Studenti mogu učestvovati u radu konferencije samo kao pasivni učesnici (ne mogu samostalno pisati radove, odnosno izlagati ih u slučaju da se u njima pojavljuju kao koautori).

VESTI

Pratite najnovije vesti i putem naše Facebook stranice

Konačan program rada

PM plus 08 Feb 2018.

Objavljen je konačan program rada konferencije.

Akreditovan skup

PM plus 6 Jan 2019.

Skup "Dani defektologa 2019." akreditovan u Komori socijalne zaštite sa 20 bodova za aktivno učešće i 10 bodova za pasivno učešće, kao i u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja sa 4 boda (dana).

Završena prijava radova 23.12. u 24h

PM plus 24 Dec 2018.

Istekao je dok za dostavu apstrakta radova. Oni autori čiji su radovi budu prihvaćeni u obavezi su da se najkasnije do 15.1.2019. godine prijave Izvršnom organizatoru radi registracije i regulisanja kotizacije (ili uplate avansa kotizacije u iznosu od 5.000 rsd).

Treći poziv za autore i produžetak roka za dostavu apstrakta radova

PM plus 18 Dec 2018.

Objavljeno je Treće obaveštenje za autore sa uputstvima za pisanje radova. Rok za dostavu apstrakta radova produžen do 23.12.2018. do 24 časova.

Drugi poziv za autore

PM plus 7 Dec 2018.

Objavljeno je Drugo obaveštenje za autore sa uputstvima za pisanje radova.


Dopuna Drugog obaveštenja

PM plus 29 Nov 2018.

Postavljeno je novo dopunjeno Drugo obaveštenje sa članovima Programskog odbora i dopunama preliminarnog programa rada.

Otvorena prijava

PM plus 20 Nov 2018.

U skladu sa najavama iz Drugog obaveštenja, 20. novembra je otvorena online prijava za "Dane defektologa 2019.".

Website by PM plus d.o.o.