KOTIZACIJE

Kotizacija je obavezna za sve učesnike Skupa „Dani defektologa 2019.“ godine i iznosi:
RANA KOTIZACIJA
ZA UPLATE DO 21.01.

7.500 rsd

Članovi i pretplatnici
Društva defektologa Srbije
 • Puna kotizacija za uplate
  od 22.01. iznosiće 9.000 RSD
RANA KOTIZACIJA
ZA UPLATE DO 21.01.

9.500 rsd

Učesnici koji nisu
članovi Društva defektologa Srbije
 • Puna kotizacija za uplate
  od 22.01. iznosiće 11.000 RSD
RANA KOTIZACIJA
ZA UPLATE DO 21.01.

3.000 rsd

Studentska
kotizacija
 • Puna kotizacija za uplate
  od 22.01. iznosiće 3.750 RSD
RANA KOTIZACIJA
ZA UPLATE DO 21.01.

80 eur

Učesnici
iz inostranstva
 • Puna kotizacija za uplate
  od 22.01. iznosiće 90 EUR

Ljubazno Vas molimo da proverite Vašu uplatu članarine za 2019. godinu.

Uplatom kotizacije stičete pravo na:

• učešće u svim radnim delovima skupa Dani defektologa 2019 (kroz rad u salama, odnosno na poster prezentacijama)
• prigodan koktel povodom otvaranja rada skupa
• radni materijal
• sertifikat o učešću
• pravo učešća na svečanoj večeri i svim pratećim programima skupa.

Pogodnosti za kotizacije:

• Na svakih pet uplaćenih kotizacija stičete pravo na šestu kotizaciju koja je besplatna.
• Pravo na POVLAŠĆENU STUDENTSKU KOTIZACIJU u visini od 3.000 rsd imaju svi studenti osnovnih i master studija koji plaćaju kao fizička lica sa sledećih fakulteta: Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu; Medicinskog fakuleta u Novom Sadu, katedre za specijalnu rehabilitaciju i edukaciju; Pedagoškog fakulteta u Somboru, odsek za inkluzivno obrazovanje – master studije. Broj mesta po ovom osnovu je ograničen.


SVEČANA VEČERA - 1.500 RSD


Svečana zajednička večera sa švedskim stolom i prigodnim muzičkom programom rezervisana je za 23. februar 2019. godine od 20:30 časova.
Troškove pića snosi lično svaki učesnik po utrošku.

DOPLATA ZA PANSIONSKE VEČERE


1) za učesnike koji koriste usluge smeštaja u hotelu Mona, po osobi i obroku na bazi bife stola iznosi 990 dinara.
2) za učesnike koji koriste usluge smeštaja u hotelu Palisad, po osobi i obroku na bazi bife stola iznosi 600 dinara. Za uslugu je moguće rezervisatii prilikom prijave za Vaše učešće, a iz tehničkih razloga izvodljiva je iz samo ukoliko se usluga koristi u paketu za 21. i 22. februar.

Drugo obaveštenje u PDF formatu

Preuzmite kompletno drugo obaveštenje o konferenciji "Dani defektologa 2019."

VESTI

Pratite najnovije vesti i putem naše Facebook stranice

Konačan program rada

PM plus 08 Feb 2018.

Objavljen je konačan program rada konferencije.

Akreditovan skup

PM plus 6 Jan 2019.

Skup "Dani defektologa 2019." akreditovan u Komori socijalne zaštite sa 20 bodova za aktivno učešće i 10 bodova za pasivno učešće, kao i u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja sa 4 boda (dana).

Završena prijava radova 23.12. u 24h

PM plus 24 Dec 2018.

Istekao je dok za dostavu apstrakta radova. Oni autori čiji su radovi budu prihvaćeni u obavezi su da se najkasnije do 15.1.2019. godine prijave Izvršnom organizatoru radi registracije i regulisanja kotizacije (ili uplate avansa kotizacije u iznosu od 5.000 rsd).

Treći poziv za autore i produžetak roka za dostavu apstrakta radova

PM plus 18 Dec 2018.

Objavljeno je Treće obaveštenje za autore sa uputstvima za pisanje radova. Rok za dostavu apstrakta radova produžen do 23.12.2018. do 24 časova.

Drugi poziv za autore

PM plus 7 Dec 2018.

Objavljeno je Drugo obaveštenje za autore sa uputstvima za pisanje radova.


Dopuna Drugog obaveštenja

PM plus 29 Nov 2018.

Postavljeno je novo dopunjeno Drugo obaveštenje sa članovima Programskog odbora i dopunama preliminarnog programa rada.

Otvorena prijava

PM plus 20 Nov 2018.

U skladu sa najavama iz Drugog obaveštenja, 20. novembra je otvorena online prijava za "Dane defektologa 2019.".

Website by PM plus d.o.o.