Organizatori

DRUŠTVO DEFEKTOLOGA SRBIJE

Kosovska 8, 11000 Beograd
www.defektolozisrbije.org

Generalni sekretar:
mr Miodrag Nedeljković
Е-mail: sekretar@defektolozisrbije.org

Sekretar za pitanje finansija (članarine):
Radomir Leković: 063/475-040

Tehnički sekretar:
Gorana Kiković
Е-mail: goranakikovic@yahoo.com

FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU


Visokog Stevana 2, 11000 Beograd
011/2183-036
www.fasper.bg.ac.rs

IZVRŠNI ORGANIZATOR

PM PLUS D.O.O.

22 oktobar 8/1, 11080 Beograd, Zemun
Tel/faks: 011/3079-582, 3079-584 063/204-063
Е mail: petar.m@pmplus.rs
www.danidefektologa2019.pmplus.rsZA ORGANIZATORA:

Siniša Ranković, predsednik UO Društva defektologa Srbije
Prof. dr Snežana Nikolić, dekan - FASPER

ORGANIZACIONI ODBOR:

Maja Matović
Dragana Pašćan
Milka Glavonjić
Slobodan Banković
dr Stevan Nestorov
Nebojša Nikolić

PROGRAMSKI ODBOR:

Prof.dr Vesna Vučinić
Prof.dr Slavica Golubović
Prof.dr Aleksandra Grbović
Prof.dr Dejana Bouillet
Prof.dr Gordana Nikolić
Prof dr Miroslav Vrankić
Prof.dr Goran Jovanić
Doc.dr Haris Memišević
Doc.dr Zlatko Bukvić
Doc.dr Mia Šešum
Doc.dr Slobodan Banković
Doc.dr Milica Kovačević
Doc.dr Milosav Adamović
dr Zorica Popović
dr Stevan Nestorov


VESTI

Pratite najnovije vesti i putem naše Facebook stranice

Konačan program rada

PM plus 08 Feb 2018.

Objavljen je konačan program rada konferencije.

Akreditovan skup

PM plus 6 Jan 2019.

Skup "Dani defektologa 2019." akreditovan u Komori socijalne zaštite sa 20 bodova za aktivno učešće i 10 bodova za pasivno učešće, kao i u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja sa 4 boda (dana).

Završena prijava radova 23.12. u 24h

PM plus 24 Dec 2018.

Istekao je dok za dostavu apstrakta radova. Oni autori čiji su radovi budu prihvaćeni u obavezi su da se najkasnije do 15.1.2019. godine prijave Izvršnom organizatoru radi registracije i regulisanja kotizacije (ili uplate avansa kotizacije u iznosu od 5.000 rsd).

Treći poziv za autore i produžetak roka za dostavu apstrakta radova

PM plus 18 Dec 2018.

Objavljeno je Treće obaveštenje za autore sa uputstvima za pisanje radova. Rok za dostavu apstrakta radova produžen do 23.12.2018. do 24 časova.

Drugi poziv za autore

PM plus 7 Dec 2018.

Objavljeno je Drugo obaveštenje za autore sa uputstvima za pisanje radova.


Dopuna Drugog obaveštenja

PM plus 29 Nov 2018.

Postavljeno je novo dopunjeno Drugo obaveštenje sa članovima Programskog odbora i dopunama preliminarnog programa rada.

Otvorena prijava

PM plus 20 Nov 2018.

U skladu sa najavama iz Drugog obaveštenja, 20. novembra je otvorena online prijava za "Dane defektologa 2019.".

Website by PM plus d.o.o.