Slide1 background

Dobro došli

Dani defektologa 2022.

Zlatibor, 17-20.februar 2022.
Prijava Preuzmite obaveštenje

Uvodna reč organizatora


Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji,

Pozivamo Vas da učestvujete u tradicionalnim godišnjim strukovnim susretima defektologa / specijalnih edukatora i rehabilitatora Srbije „Dani defektologa 2022.“.

Skup čiji je centralni deo Međunarodna stručno-naučna konferencija, biće održan od 17-20.02.2022. na Zlatiboru, Kongresni centar hotela „Zlatibor - Mona“. Tradicionalni organizatori skupa su Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Centralna tema Konferencije od ove godine nosiće ime : „Teorija i praksa specijalne edukacije i rehabilitacije – danas“ Definisanje ovakve „brendirane“ teme inicirali su predlozi kolega iz prakse u svetlu savremenih trendova organizacije sličnih skupova. Ona svojom opštošću omogućava sveobuhvatan prikaz i razmatranje aktuelno najintrigantnijih pitanja defektološke nauke i prvenstveno prakse, pitanja multidisciplinarnog i transsektorskog pristupa ali pruža i potpuno slobodu pri prijavi i prezentaciji radova. Na taj način u prilici ste da svojim aktivnim učešćem na Konferenciji učestvujete i u kreiranju njenog Programa.

Očekujemo da će prateći sadržaji skupa i ovoga puta biti zanimljivi i edukativni za učesnike. Tome će, uvereni smo doprineti i brojni gosti, stručnjaci, naše drage kolege iz inostranstva. Za uspešnu odbranu struke i njeno definitivno društveno pozicioniranje na mesto koje joj nedvosmisleno pripada, preduslov je i jasno stručno profilisanje njene delatnosti ali i sagledavanje i predlaganje načina za prevazilaženje izazova sa kojima se suočava.

Verujemo da ćete ponovo poneti divne uspomene sa naših tradicionalnih, inoviranih strukovnih susreta. Bićete u prilici da razmenite iskustva , svojim radovima podučite druge ali verovatno nešto i naučite, obnovite i uspostavite nove kontakte.

Vidimo se na „Danima defektologa 2022.“.
Dobrodošli na Zlatibor!


Predsednik Organizacionog odbora
Siniša Ranković

Drugo obaveštenje u PDF formatu

Preuzmite kompletno drugo obaveštenje o konferenciji "Dani defektologa 2022."

Program rada u PDF formatu

Preuzmite konačan program rada konferencije "Dani defektologa 2022."

Akreditacija


Skup Dani defektologa 2022. je u postupku akreditacije u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Hrvatskoj komori edukacijskih rehabilitatora i kategorizacije u Komori socijalne zaštite

Konkurs Fond „Prof. MIODRAG V. MATIĆ“

Galerija prethodnih Dana defektologa


FEB-2016

Beograd

Dani defektologa 2016.


FEB-2017

Novi Sad

Dani defektologa 2017.


FEB-2018

Niš

Dani defektologa 2018.

Website by PM plus d.o.o.