Prijava rada

Rok za prijavu radova 24.12.2021.
Hvala na iskazanom interesovanju i spremnosti da svoja stručna znanja i profesionalna iskustva podelite sa nama.

Prijavljivanje radova preko google forme Društvu defektologa Srbije nije dovoljno da biste bili i učesnik konferencije i izlagali rad i te dve prijave ne treba mešati.

Učesnici konferencije koji žele da prijave rad moraju se prvo registrovati u bazu autora, na linku: https://forms.gle/NK4h2W9bRUsooqcJ7, unošenjem svih potrebnih podataka.

Prijava radova vršiće se isključivo unosom tekstualnih elemenata u jedinstvenu bazu autora, bez potrebe za dostavom sažetka u word formatu. Dakle, naglašavamo da radove ne treba slati na e-mail: danidefektologa@gmail.com.

Prijavu radova u jedinstveni registar autora treba obaviti do 24.12.2021. godine, kako bi blagovremeno izvršili izbor i obavestili vas da su vaši radovi prihvaćeni i uvršteni u program rada „Dana defektologa 2022“.

Radovi koji budu prispeli posle naznačenog roka neće biti uvršteni u program rada „Dana defektologa 2022“. Obaveštenje o prihvatanju vaših radova možete očekivati u okvirnom roku do 20. 01. 2022. godine.

Molimo autore da se pridržavaju uslova dobijenih u Prvom obaveštenju.
Oni autori čiji su radovi budu prihvaćeni u obavezi su da se najkasnije do 20.1.2022. godine prijave Izvršnom organizatoru radi registracije i regulisanja kotizacije (ili uplate avansa kotizacije u iznosu od 5.000 rsd) jer im u suprotnom radovi neće biti uvršteni u program Skupa. U slučaju da grupa autora prijavljuje rad , dovoljno je učešće jednog od koautora rada na skupu da bi rad bio realizovan.

Studenti osnovnih studija mogu učestvovati u radu konferencije samo kao pasivni učesnici i online učesnici zbog ograničenog broja mesta u sali za rad (ne mogu samostalno pisati radove niti biti koautori). Studenti master i doktorskih studija prijavljuju i izlažu radove ravnopravno sa ostalim kolegama defektolozima, plaćanjem punog iznosa kotizacije.
Website by PM plus d.o.o.