KOTIZACIJE

Kao što ste imali priliku da pročitate u uvodnom obraćanju predsednika Organizacionog odbora, Konferencija će se ove godine održati u svoja dva varijeteta i to:

1. Uživo praćenje (pun paket):

Učesnici koji žele uživo da učestvuju u radu Konferencije, moraće unapred tj. već prilikom registracije da navedu koju oblast žele da prate i za to će nakon regulisanja kotizacije dobiti odgovarajuće propisnice za autorizaciju.
Učenicima i autorima iz ove grupe biće takođe dodeljen i besplatan link ka ZOOM aplikaciji preko koje će im biti omogućeno da prate rad ostalih sesija.
Postupak registracije na licu mesta u holu ispred Kongresnog centra Koledo u hotelu Zlatibor Mona obaviće se biće naknadno objavljen.

NAPOMENA: BROJ UČESNIKA IZ OVE KATEGORIJE BIĆE OGRANIČEN IZ BEZBEDNOSNIH RAZLOGA I PRATIĆE PREPORUKE I PROPISE KOJE DONOSI VLADA REPUBLIKE SRBIJE.

2. Online praćenje (webinar paket):

Za učesnike koji žele da prate ili izlažu svoj rad Konferencije online, sasvim je dovolljno da prilikom registracije to i navedu u prijavnom listu uz obavezno upisivanje email adrese preko koje će pratiti konferenciju. U slučaju da email ne bude naveden, smatraće se da će webinar pratiti sa nekim od kolega na njihovim nalogu.
Svim učesnicima iz ove kategorije nakon uplate kotizacije biće dostavljene dalje instrukcije oko uključenja i praćenja preko aplikacije.

CENOVNIK

Kotizacija je obavezna za sve učesnike Skupa „Dani defektologa 2022.“ godine i iznosi:
Rana kotizacija do 10.1.2022. Puna kotizacija do 03.2.2022. Kotizacija nakon 03.2.2022.
Status učesnika Pun paket Webinar paket Pun paket Webinar paket Pun paket Webinar paket
Članovi DDS i pretplatnici 7.500 rsd 6.000 rsd 9.000 7.500 rsd 10.500 rsd 9.000 rsd
Učesnici koji nisu članovi DDS 9.500 rsd 8.000 rsd 11.000 9.500 rsd 12.500 rsd 11.000 rsd
Učesnici iz inostranstva -članovi nacionalnih Udruženja* 65 € 50 € 75 € 65 € 90 € 75 €
Ostali učesnici iz inostranstva 80 € 70 € 90 € 80 € 100 € 90 €
Grupna studentska kotizacija za 3 osobe / 3.000 rsd / 3.500 rsd / 4.500 rsd
NOVO ZA UČESNIKE: Uplata iznosa samo za objavljivanje rada bez učešća na Konferenciji najkasnije do 20. januara 2022.
Članovi DDS i pretplatnici, članovi Nacionalnih udruženja 5.000 / 42 €
Učesnici koji nisu članovi DDS, ostali učesnici iz inostranstva 6.000 / 51 €
Ljubazno Vas molimo da proverite Vašu uplatu članarine za 2022. godinu.

* Pravo na regresiranu cenu kotizacije za sve učesnike iz inostranstva imaju svi članovi nacionalnih udruženja na osnovu potpisanog Protokola o saradnji sa njihovim Udruženjima. Molimo Vas da se u slučaju nekih nedoumica obratite Vašim predstavnicima u udruženjima.

Uplatom kotizacije stičete pravo na:

• učešće u svim radnim delovima skupa Dani defektologa 2022 po izabranom konceptu (uživo ili online)
• Zbornik radova u elektronskom obliku • sertifikat o učešću.

Pogodnosti za kotizacije:

• Na svakih pet uplaćenih kotizacija iste kategorije stičete pravo na šestu koja je besplatna.
• Pravo na GRUPNU STUDENTSKU KOTIZACIJU u visini od 3.000 rsd (za tri osobe) imaju svi studenti osnovnih studija koji plaćaju kao fizička lica sa sledećih fakulteta: Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu; Medicinskog fakuleta u Novom Sadu, katedre za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju; Pedagoškog fakulteta u Somboru, odsek za inkluzivno obrazovanje; NUBL - Nezavisni Univerzitet u Banjaluci, studijski program Specijalna edukacija i socijalna rehabilitacija. Broj mesta po ovom osnovu je ograničen.


DOPLATA ZA PANSIONSKE VEČERE


1) za učesnike koji koriste usluge smeštaja u hotelu ZLATIBOR MONA, po osobi i obroku na bazi bife stola iznosi 1.200 dinara. Uslugu je moguće rezervisatii prilikom prijave za Vaše učešće, a iz tehničkih razloga izvodljiva je iz samo ukoliko se usluga koristi u paketu za 17/19. februar.

Drugo obaveštenje u PDF formatu

Preuzmite kompletno drugo obaveštenje o konferenciji "Dani defektologa 2022."

Website by PM plus d.o.o.