VESTI

Konačan program rada

Preuzmite konačan program rada konferencije.

Akreditacija

Skup Dani defektologa 2022. je u postupku akreditacije u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Hrvatskoj komori edukacijskih rehabilitatora i kategorizacije u Komori socijalne zaštite

Drugo obaveštenje

Preuzmite drugo obaveštenje.

Pratite najnovije vesti i putem naše Facebook stranice

Website by PM plus d.o.o.