Prijava rada - otvorena do 22.12.2019.

Zbog povećanog interesovanja i učestalih zahteva za pomoć oko postupka prijave radova obaveštavamo vas da je rok za dostavu apstrakta radova produžen do 22.12.2019, do 24 časova, nakon čega neće biti moguće prijaviti rad.

Molimo sve zainteresovane autore da se ovog roka pridržavaju.

Podsećamo da su svi autori/koautori, koji učestvuju u pisanju rada, u obavezi da se prijave preko online prijavne forme, na linku: https://forms.gle/afq9WeRdagjN69k18, unošenjem potrebnih podataka, uključujući i sažetak rada. Kompletan rad/prezentaciju u elektronskoj formi autori treba da dostave na e-mail: danidefektologa@gmail.com tek nakon obaveštenja da je rad prihvaćen, počev od sredine januara. Rad se može dostaviti i na USB fleš disku, koji se predaje predsedavajućem sekcije u okviru koje je rad prijavljen na „Danima defektologa 2020.“, na sam dan prezentovanja. U dokumentu za 3. obaveštenje možete pronaći dopunu informacija o sadržinskim i tehničkim zahtevima za poster i video prezentacije.

Hvala na iskazanom interesovanju i spremnosti da svoja stručna znanja i profesionalna iskustva podelite sa nama.

VESTI

Pratite najnovije vesti i putem naše Facebook stranice

Konačan program rada

PM plus 17 Feb 2020.

Objavljen je konačan program rada međunarodne konferencije "Dani defektologa 2020.".

Akreditacija skupa

PM plus 27 Jan 2020.

Skup "Dani defektologa 2020." akreditovan je u Komori socijalne zaštite sa 20 bodova za aktivno učešće i 10 bodova za pasivno učešće, kao i u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja sa 4 boda (dana).

Produžen rok za dostavu radova

PM plus 15 Dec 2019.

Zbog povećanog interesovanja i učestalih zahteva za pomoć oko postupka prijave radova obaveštavamo vas da je rok za dostavu apstrakta radova produžen do 22.12.2019, do 24 časova, nakon čega neće biti moguće prijaviti rad.

Otvorena prijava

PM plus 25 Nov 2019.

U skladu sa najavama iz Drugog obaveštenja, 25. novembra je otvorena online prijava za "Dane defektologa 2020.".


Novine u prijavi radova

PM plus 23 Nov 2019.

Od ove godine prijava radova vršiće se isključivo unosom tekstualnih elemenata u jedinstvenu bazu autora na linku, bez potrebe za dostavom sažetka u word formatu na email adresu.

Website by PM plus d.o.o.