Organizatori

DRUŠTVO DEFEKTOLOGA SRBIJE

Kosovska 8, 11000 Beograd
www.defektolozisrbije.org

Generalni sekretar:
mr Miodrag Nedeljković
Е-mail: sekretar@defektolozisrbije.org

Sekretar za pitanje finansija (članarine):
Radomir Leković: 063/475-040

Tehnički sekretar:
Gorana Kiković
Е-mail: goranakikovic@yahoo.com

FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU


Visokog Stevana 2, 11000 Beograd
011/2183-036
www.fasper.bg.ac.rs

IZVRŠNI ORGANIZATOR

PM PLUS D.O.O.

22 oktobar 8/1, 11080 Beograd, Zemun
Tel/faks: 011/3079-582, 3079-584 063/204-063
Е mail: petar.m@pmplus.rs
www.danidefektologa2020.pmplus.rsZA ORGANIZATORA:

Siniša Ranković, predsednik UO Društva defektologa Srbije
Prof. dr Snežana Nikolić, dekan - FASPER

ORGANIZACIONI ODBOR:

Maja Matović
Milka Glavonjić
Željka Trbović
dr Stevan Nestorov
Uroš Šotarević
Nebojša Nikolić

PROGRAMSKI ODBOR:

Prof.dr Vesna Vučinić
Prof.dr Nadica Jovanović Simić
Prof.dr Snježana Sekušak Galešev
Prof.dr Goran Ajdinski
Prof.dr Gordana Nikolić
Prof.dr Danica Vasiljević Prodanović
Prof.dr Irena Stojković
Prof.dr Goran Jovanić
Prof.dr Čedo Veljić
Doc.dr Tamara Kovačević
Doc.dr Milica Kovačević
Doc.dr Snežana Ilić
Doc.dr Zlatko Bukvić
Doc.dr Bojan Dučić

VESTI

Pratite najnovije vesti i putem naše Facebook stranice

Konačan program rada

PM plus 17 Feb 2020.

Objavljen je konačan program rada međunarodne konferencije "Dani defektologa 2020.".

Akreditacija skupa

PM plus 27 Jan 2020.

Skup "Dani defektologa 2020." akreditovan je u Komori socijalne zaštite sa 20 bodova za aktivno učešće i 10 bodova za pasivno učešće, kao i u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja sa 4 boda (dana).

Produžen rok za dostavu radova

PM plus 15 Dec 2019.

Zbog povećanog interesovanja i učestalih zahteva za pomoć oko postupka prijave radova obaveštavamo vas da je rok za dostavu apstrakta radova produžen do 22.12.2019, do 24 časova, nakon čega neće biti moguće prijaviti rad.

Otvorena prijava

PM plus 25 Nov 2019.

U skladu sa najavama iz Drugog obaveštenja, 25. novembra je otvorena online prijava za "Dane defektologa 2020.".


Novine u prijavi radova

PM plus 23 Nov 2019.

Od ove godine prijava radova vršiće se isključivo unosom tekstualnih elemenata u jedinstvenu bazu autora na linku, bez potrebe za dostavom sažetka u word formatu na email adresu.

Website by PM plus d.o.o.